2018 KONGRE

DERGİMİZİN DÜZENLEDİĞİ KONGRELER

USOBAK–III: ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONGRESİ

“Balkanlarda Dil, Tarih, Edebiyat, Coğrafya,

Kültür, Sanat ve Eğitim Araştırmaları”

05-08 Eylül 2018

Üsküp-MAKEDONYA

www.usobak.org