2017/Cilt 1,Sayı-2

EĞİTİMCİLER, SEKTÖR TEMSİLCİLERİ VE ÖĞRENCİLER PERSPEKTİFİNDEN MESLEKİ TURİZM EĞİTİMİNE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Yazarlar: Tülay POLAT ÜZÜMCÜ,  Ömür ALYAKUT 

Turizm eğitiminin üzerinde durduğu konu mesleki eğitimdir. Turizm mesleki eğitimi, mesleğin temel prensiplerinden, meslek ahlakına kadar çeşitli disiplinlerin verildiği ve belli bir iş için sağlanması gereken bir eğitim olup, turizmin ihtiyaç duyduğu mesleki formasyonu vermeyi amaçlamaktadır. Turizm eğitimi konusunda eğitim veren kurumlar, turizm işletmelerinin ihtiyacı olan hizmeti sağlayabilecek alt kademe ve orta kademe personel ile turizmle ilgili kurumlara yönetici, araştırmacı ve eğitimci yetiştirmektedir. Bu araştırmada mesleki turizm eğitiminin üçayağı olan; öğrenciler, eğitimciler ve turizm sektörü yöneticilerinin turizm mesleki eğitimine yönelik görüşlerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Araştırmada, öncelikle kavramsal olarak Türkiye’de mesleki turizm eğitiminin genel yapısı incelenecek ve üniversite düzeyinde verilen turizm eğitiminin durumu açıklanacaktır. Ardından, araştırmacıların daha önce yapmış oldukları dört akademik çalışma betimsel analiz ile değerlendirilecektir. Yapılan bu çalışma ile üç boyutta (öğrenci, eğitimci, sektör) turizm eğitimi değerlendirilmiştir. Buna göre; verilen turizm eğitiminin beklentileri karşılamadığı tespit edilmiş ve bu üç grubun görüşleri doğrultusunda öneriler getirilmiştir. Bu kapsamda; turizm eğitiminin üç grubun temsilcilerinin yer aldığı çalıştay, toplantı, seminer vb. ortamlarda tartışılması, hatta bu üç gruba Milli Eğitim Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurulu ve Turizm Bakanlığı temsilcilerinin de katılımı ile müfredatların revize edilerek bütüncül ve kapsayıcı nitelikte hazırlanması gereklidir.

Anahtar Kelimeler: Mesleki Eğitim,  Turizm Eğitimi,  Turizm Sektörü, 


Tam Metin : PDF Kaynakça