2018/Cilt 2,Sayı-3

IRAKLI TÜRKMEN ÖĞRENCİLERİN GÖÇ KAVRAMINA YÖNELİK DÜŞÜNCELERİ
Yazarlar: Canan IRMAK,  Rümeysa BİLGİNER,  YÖNETİCİ Turhan ÇETİN 

Bu araştırmada, Sosyal Bilgiler öğretim programında yer alan göç kavramının ortaokul düzeyindeki Iraklı Türkmen öğrencileri tarafından nasıl algılandığı amaçlanmıştır. Çalışma, tarama modelinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın çalışma grubunu, 2016-2017 öğretim yılı güz döneminde, amaçlı örnekleme yöntemlerinden kolay ulaşılabilir durum örnekleme yöntemine uygun olarak seçilmiş Ankara ilinde bulunan Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı’nda tamamlayıcı öğrenim gören 15’i kız 15’i erkek olmak üzere toplam 30 Iraklı Türkmen öğrenci oluşturmaktadır. Araştırma sonucunda, öğrencilerin göç kavramına yönelik düşüncelerinde “savaş” ve “ölüm” kelimelerini sık kullandıkları görülmüştür. Yine öğrencilerin büyük çoğunluğu göç etme nedenleri olarak savaş cevabını vermişlerdir. Katılımcıların büyük bir bölümünün göç etmeden önceki yaşantılarından arkadaşları, okulları, ailesinin iş durumu açısından memnun olduklarını belirtmiştir. Göç kavramının öğretiminde öğretmenlere yönelik önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Göç,  sosyal bilgiler,  göç algısı,  Türkmen öğrenciler, 


Tam Metin : PDF Kaynakça