2019/Cilt 3,Sayı-1

AKHİSAR’DA (MANİSA) ZEYTİN TARIMINI ETKİLEYEN FİZİKİ COĞRAFYA KOŞULLARININ ANALİZİ
Yazar: Oktay HANTEKİN 

Bu çalışmada Manisa iline bağlı Akhisar ilçesinde zeytin tarımında etkili olan fiziki coğrafya faktörleri ele
alınmıştır. Son yıllarda zeytin ve zeytinyağının sağlık üzerindeki olumlu etkilerinin anlaşılması, zeytin tarımının
önemini arttırmıştır. Araştırma alanımızı oluşturan Akhisar’da tarım alanlarının %44’ü zeytin tarımı için
kullanılmakta ve 12 milyona yakın zeytin ağacından yılda 175 ile 200 ton civarında zeytin üretimi yapılmaktadır.
Zeytin tarımı başta iklim olmak üzere, yer şekilleri, toprak özellikleri ve su kaynakları gibi doğal koşullarından
etkilenmektedir. Bu nedenle çalışma alanına ait iklim verileri başta olmak üzere tüm coğrafi faktörler detaylı bir
şekilde analiz edilerek bunların zeytin tarımına olan etkisi ortaya konulmuştur. Bununla birlikte Akhisar’da arazi
kullanımı ve zeytin alanlarının zaman içerisindeki değişimi haritalarla gösterilmiştir. Bu makalede nihai amaç:
Akhisar ölçeğinde zeytin tarımının türe özgü gereksinimlerinin belirlenip, zeytin tarımında geleceğe yönelik
yapılacak planlamalarda belirli bir bakış açısı oluşturmaktır.

Anahtar Kelimeler: Akhisar,  tarım coğrafyası,  zeytin,  coğrafi faktörler, 


Tam Metin : PDF Kaynakça