2018/Cilt 2,Sayı-1

KURUM KÜLTÜRÜ OLUŞTURMA VE DİL BECERİLERİ
Yazar: SEDA ARTUÇ BEKTEŞ 

Bir kurumun kişiliği kabul edilen kurumsal kültür, günümüzde teknolojik ve kültürel gelişmelerle daha fazla önem kazanmaya başlamıştır. Kurumların kendilerine özgü bir kültür oluşturma çabalarının sebebi, kültürün iş yaşamındaki olaylar, çalışanlar ve müşteri ilişkileri üzerinde oldukça etkili olmasıdır. Kurumlar, varlıklarını sürdürebilmek için kurum kültürünü önemsemek zorundadır. Sağlam bir kurum kültürüne sahip olan örgütler başarıya daha hızlı ve kolay ulaşırlar. Bu yazıda, kurum kültürü oluşturulmasıyla, kurumsal iletişimin de ayrılmaz bir parçası olan dil becerilerinin ilişkisine dikkat çekilmeye çalışılmıştır. Alan taraması sonucunda; kurum kültürü ile ilgili olan çalışmaları, genellikle insan kaynakları yönetimi ve iletişim sektöründe hizmet veren uzmanların ortaya koyduğu tespit edilmiştir. Türk dili edebiyatı ve Türkçe eğitimcilerinin daha önce bu hususta herhangi bir çalışma yapmadığı bilinmektedir. Biz, Kurum Kültürü Oluşturma ve Dil Becerileri başlıklı çalışmamızda, kurum kültürünün iletişimle yakından ilgili olan dil becerileri alanıyla ayrılmaz bağını göz önüne koymayı amaçladık.

Anahtar Kelimeler: Kurum kültürü,  dil becerileri,  kurum kimliği , 


Tam Metin : PDF Kaynakça