2017/Cilt 1,Sayı-3

İSTANBUL’DA NÜFUSUN GELİŞİMİ VE İLÇELERE DAĞILIMI (1950-2015)
Yazar: İbrahim GÖKBURUN 

İstanbul’da hızla artan nüfus; şehrin tarihi, doğası ve saymakla bitmeyen güzelliklerinin zarar görmesine neden olmakta, hatta yok olmasına zemin hazırlamaktadır. 1950 yılında 1.166.477 kişi olan İstanbul nüfusu, 2015’te 14.657.434 kişiye ulaşmıştır. İstanbul’da yaşanan nüfus artışı, birçok sorunun ana kaynağını oluşturmaktadır. Özellikle yönetimsel alanda ortaya çıkan sorunları çözmek için şehrin idari yapısında değişiklikler yapılmıştır. Bu çalışmada; 1950-2015 döneminde, İstanbul’da nüfusun gelişimi ve ilçelere dağılımının ortaya konulması amaçlanmıştır. Nüfus artışı ve nüfusun dağılımına paralel olarak İstanbul’un ilçe sayısı da artmıştır. 1950 yılında 16 olan İstanbul’un ilçe sayısı, 2008 yılında 39’a çıkmıştır. Nüfusunun ilçelere dağılımı incelendiğinde; İstanbul’da ulaşım, su, çevre, eğitim, güvenlik vb. sorunların büyüme süreci de adım adım izlenebilmektedir. İstanbul’da nüfusun ilçelere dağılımı şehrin planlanmasında ve yönetilmesinde hayati bir önem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler: İstanbul,  İlçe,  Nüfus,  Nüfus Coğrafyası, 


Tam Metin : PDF Kaynakça