2017/Cilt 1,Sayı-2

ERKİN AZAM’IN EDEBİ KİŞİLİĞİ ÜZERİNE
Yazar: Obid SHOFIYEV 

Bu makalede, Özbek yazar Erkin Azam’ın hayatı ve edebî kişiliği üzerinde durulmuştur. Hikâye, kıssa, roman, tiyatro ve köşe yazıları yazarlığı yapan edibin sanat dünyasına genel olarak bir göz atılmıştır. Özbekistan halk yazarı Erkin Azam 20. yüzyılın 70’li yıllarında edebiyat âleminde görülmeye başlamıştır. Bu dönem Özbek edebiyatı kendisinin büyük bir değişim safhasını yaşamaktaydı. Özellikle genç nesil Özbek yazar ve şairleri edebiyata yeni bir ruh, cazibe kazandırdığı görülür. Erkin Azam sürekli olarak, hem manevi marifi, hem de sosyal edebi hayata faal katılan yazarlardan biridir. O, birçok yayın kurullarında tecrübe edinmiş, Özbekistan bağımsızlığa kavuşunca da devlet kurullarında yüksek kademelerde çalışmıştır. Erkin Azam, pek çok öykü, dram, sinema yazıları ve gazete makalelerinin yazarı olmakla birlikte bir de roman sahibidir. O, hangi türde yazsa da kendine özgü bir yöntemiyle ayrıcalıklıdır. Onun icadında sadece Özbek edebiyatı değil, belki de Dünya edebiyatı temsilcilerinin gelenekleri hissedilir. Örneğin, Cengiz Aytmatov, Nodar Dumbadze, Fazil İskender, Aziz Nesin gibi yazarların icadı onun için birer ilham kaynağı olmuştur. Onun eserlerinin çoğu kahramanlar delikanlı, inatçı bir karaktere sahiptirler. Ayrıca Erkin Azam’ın icadında kina (ironik) yöntemi öncülük taşır. Erkin Azam’ın eserleri birçok yabancı dillere çevrilmiştir. Örneğin, onun çalışmaları Çek, Rus, İngiliz, Fransız dillerinde yayınlanmıştır. Sinema yazıları ise dünyanın birçok ödüllerini kazanmıştır. O, bugünlerde de yoğun edebi çalışmalar sürdüren bir edip olarak bilinmektedir.

Anahtar Kelimeler: Erkin Azam,  Özbek edebiyatı,  gazeteci,  editör,  edebi tür,  hikâye,  kıssa,  roman, 


Tam Metin : PDF Kaynakça