2018/Cilt 2,Sayı-1

YENİDEN YAPILANDIRILAN SAĞLIK BAKANLIĞI’NDA DEĞİŞEN İNSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARI
Yazar: MURAT AK 

İnsan kaynakları, tüm örgütler için en önemli stratejik unsurlardan birini oluşturmaktadır. Emek, girişimci (teşebbüs), sermaye, doğal kaynaklar şeklinde ifade edilen üretim faktörlerinden emek yani işgücü; dinamik, değişken, aktif yapısıyla diğer unsurlardan ayrılmaktadır. Dolayısıyla insan kaynaklarının salt mekanik unsurlar gibi değerlendirilmesi, çalıştırılması, yönetilmesi ve arzu edilen performans ve verimin elde edilmesi mümkün olmamaktadır. İnsan kaynaklarından arzu edilen etkinliğin ve verimliliğin elde edilebilmesi için doğru ve yerinde insan kaynakları uygulamalarına ihtiyaç duyulmaktadır. Sağlık Bakanlığı, ülkemizde gerek insan sağlığını koruma ve geliştirme misyonuyla, gerekse sahip olduğu insan kaynağı hacmiyle ülkemizin en önemli kamu teşkilatlarından birini oluşturmaktadır. 15.08.2017 tarih ve 694 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yeniden yapılandırılan Sağlık Bakanlığı’nda birçok alanda kapsamlı değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda yeni teşkilat yapısında insan kaynakları uygulamalarında bir takım değişiklik ve yeniliklerin gerçekleştirildiği görülmektedir. Bu çalışmada, Sağlık Bakanlığı’nın mevcut yeni teşkilat yapısında öngörülen bir takım insan kaynakları uygulamaları, modern işletmecilik yaklaşımı etrafında değerlendirilmekte ve kamu sağlık sektöründeki yaklaşık 20 yıllık uzun bir çalışma deneyimimden yararlanılarak elde edilen çıkarımlar teorik bazda ifade edilmektedir. Mevcut bu çalışmanın, Sağlık Bakanlığı’nın bundan sonraki süreçte gerçekleştireceği insan kaynakları uygulamalarına da yardımcı olacağı düşünülmektedir. Bu kapsamda çalışmada bir takım önerilere de yer verilmektedir. 

Anahtar Kelimeler:  İnsan Kaynakları Uygulamaları,   Sağlık Bakanlığı,   694 Sayılı Sağlık Bakanlığı Yeni Teşkilat Yapısı  , 


Tam Metin : PDF Kaynakça