2018/Cilt 2,Sayı-2

MEDYADA DEĞERLER EĞİTİMİ: TRT ÇOCUK KANALI KELOĞLAN ÇOCUK PROGRAMI ÖRNEĞİ
Yazar: ESRA KARADUMAN 

Teknolojinin ve tüketim kültürünün hızla gelişmesi tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de postmodern çağa işaret etmektedir. Ancak bu gelişmeler büyük bir hızla bireycilik anlayışını ön plana çıkarmaktadır. Bu bireyci anlayıştan yalnızca yetişkinler değil çocuklar da hızla etkilenmiş, teknolojinin sunduğu oyunlara maruz kalmış ve hem evrensel hem de kültürel değerlerden uzaklaşmışlardır. Ülkemizde bireyciliğin tehlikeleri sezilmiş olup bu sebeple toplumun değerleri korunmak ve çocuklara aktarılmak istenmiştir. Buradan hareketle okullarda 2010/53 sayılı genelge ile değerler eğitimi öğretim programlarına yansıtılmış olup çocuklarımıza evrensel ve kültürel kazandırılmak istenmiştir. Bu çalışmamızın amacı devletin resmi yayın organı olan TRT’de (Türkiye Radyo Televizyon Kurumu) değerler eğitiminin çocuk programlarında hangi değerler üzerinde ele alındığını incelemektir. Bu inceleme nitel araştırma yöntemlerinden söylem analizi ile yapılmaktadır. Bu bağlamda ilkokul yaş aralığına uygun olan Türk masallarından Keloğlan çocuk programının 3. sezonundan 15 program izlenmiş ve programda değerlere ait söylemler analiz edilmiştir. Sonuç olarak; Keloğlan çocuk programında topluma ait değerler vurgulanmakta ve böylelikle okullarda yürütülen değerler eğitimi faaliyeti devletin resmi yayın organı TRT çocuk programlarında da yer almaktadır.

Anahtar Kelimeler: Değerler Eğitimi,  Medya,  Keloğan Çocuk Programı, 


Tam Metin : PDF Kaynakça