2019/Cilt 3,Sayı-2

SEMİH KAPLANOĞLU’NUN YUSUF ÜÇLEMESİ’NDE ZAMAN VE MEKAN ALGISI
Yazarlar: Süleyman Özgür DAŞ,  Sıdıka ÇETİN 

Teknolojinin avantajlarını en çok kullanan sanatların başında yer alan sinema, popülerliği ve ulaşılabilme kolaylığı ile birçok sanattan daha yaygın bir kitleye ulaşmaktadır. Sinemanın bu yaygınlığı arkasında oldukça büyük bir ekonomiyi de doğurmakta, bu sebeple birçok kişinin de iştahını kabartmaktadır. Sinemada zaman ve mekan algısını inceleyebilmek için sanat değeri taşıyan filmler önemlidir. Sinemanın anlatışındaki tutarlılık sayesinde sahnelerdeki mekanlar ve zamanlar incelenebilir; şimdiki ve gelecek zamanla kıyas yapılabilir. Mekanın kullanım biçimi sinemayı diğer sanatlardan ayırmaktadır. Sinema filminin akışına en uygun mekanı kullanmak veya oluşturmak yönetmenlerin marifetiyle bazen senaryonun, ışığın hatta oyuncuların önüne geçebilmektedir. Zaman kavramının anlaşılması diğer öğelere kıyasla biraz daha güçtür. Geçekte var olan her nesne hem zaman hem de mekân içerisindedir. Bu nedenle zamanı mekândan ayırmak mümkün değildir. Tüm sanat dalları belirli mekanları konu aldığı için mekan olgusu tüm sanatların vazgeçilmezidir. Günümüz Türk Sineması’nda, özellikle de zaman ve mekan kurgusuna önem veren eserler üretmeye uğraşan yönetmenlerin başında Zeki Demirkurbuz, Nuri Bilge Ceylan, Derviş Zaim, Yavuz Turgul ve Semih Kaplanoğlu gibi isimleri saymak mümkündür. Bu çalışmada Semih Kaplanoğlu’nun Yusuf üçlemesi olarak da bilinen Yumurta (2007), Süt (2008) ve Bal (2010) filmleri, zaman ve mekan algısı bağlamında incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Semih Kaplanoğlu,  Yumurta,  Süt,  Bal,  Zaman,  Mekan , 


Tam Metin : PDF Kaynakça