2019/Cilt 3,Sayı-2

HURŞİT DOSTMUHAMMET VE FERİT EDGÜ’NÜN HİKÂYELERİNDE MÜŞTEREK KARAKTERLER DÜNYASI
Yazar: Paşacan KENCAYEVA 

Bu makalede Özbek ve Türk hikâyecilerinden Hurşit Dostmuhammet ve Ferit Edgü’nün hikâyelerinin konu alanı, üslup özellikleri, kahraman yaratma mahareti ele alınmıştır. Hurşit Dostmuhammet ’in Jodi, Jim O’tirgan Odam, Beozor Qushning Qarg’ishi; Ferit Edgü’nün Cellat, Celladın Ölümü, Yitik Gün, Karanlıkta, Beklenmeyen Konuk gibi hikâyeleri mukayese edilmiştir. Bu çerçevede modern Özbek ve Türk hikâyeciliğinin gelişmesinde önemli hisseleri olan her iki yazarın eserlerindeki tesirler hakkında değerlendirmeler yapılmıştır. Her iki yazarın da üslubundaki Franz Kafka’nın tesiri gösterilmeye çalışılmıştır. H. Dostmuhammet ve Ferit Edgü’nün ruhi ıstıraba maruz kalan kahramanları ve bazı meslek sahipleri (cellat) ideolojik mahiyet yönünden karşılaştırılmış, karakterlerdeki müştereklikler incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Özbek hikâyesi,  Türk hikâyesi,  üslup,  ruh dünyası,  karakter,  hikâyeci , 


Tam Metin : PDF Kaynakça