2017/Cilt 1,Sayı-3

LİBYA NAFUSA DAĞI YAFREN ŞEHRİ GELENEKSEL ERKEK GİYİMİNİN İNCELENMESİ
Yazarlar: Enas İse JALLUTA,  Fatma ÖZTÜRK  

Giyim, bir toplumun estetik, dinsel, siyasal, ekonomik, sosyal, coğrafi ve kültürel birikimlerinin sonucu olarak biçimlenir ve kuşaktan kuşağa aktarılır. Her ülke farklı giyim kültürü ile diğer milletlerden ayrılan özellikler taşır. İlk başlarda dış etkenlere karşı korunma güdüsüyle başlayan giyinme ihtiyacı toplumların medeniyet düzeyi ve yaşam biçimlerinin farklılığı ile şekillenmiştir. Giyim tarihi incelendiğinde, eski devirlerden bu güne kadar giyinme biçimlerinin pek çok aşama kaydettiği görülür. Her milletin kendi yaşama şekline uygun, kültür ve dini inanışına göre bir giyim şekli oluşturduğu bilinmektedir. Nafusa dağında bulunan Yâren şehrindeki giyim gelenekleri belirli günlere, zamanlara, vakitlere adet ve geleneklere göre çeşitlilik göstermektedir. Yâren şehrindeki Amazighliler, dikiş estetikliği ve kumaşın bir araya geldiği sanatsal değerleri taşıyan ve dedelerinden miras aldığı meslek dalı olan geleneksel giyimlerle övünmektedir. Geleneksel giyimleri, Libya İslami kültürleri ve çevreleri ile uyum gösteren karakteristik bir özellik haline getirmişlerdir. Araştırma, Yâren şehri erkeğinin geleneksel giyiminin model, kumaş, renk, kalıp, kesim, desen, dikim teknikleri ve süsleme unsurlarını incelemeye yöneliktir.

Anahtar Kelimeler: Libya,  geleneksel giyim,  Nufusa dağı,  Yâfren,  giyim kültürü, 


Tam Metin : PDF Kaynakça