2019/Cilt 3,Sayı-1

OSMANLI’DA DEMİRYOLU AĞININ GELİŞİMİ AÇISINDAN HİCAZ DEMİRYOLU
Yazarlar: Burhan KUŞ,  Nejla GÜNAY 

Sultan II. Abdülhamit, İstanbul’u Mekke’ye bağlayacak, oradan da Kızıldeniz’e ulaşacak bir demiryolu hattını inşa
etmeyi hedeflemiştir. 1900’de yapımı başlayan, 1908’de nihayete erdirilen bu demiryolu hattı ile Osmanlı
Devleti’ndeki hacıların hac vazifesini kolay bir şekilde gerçekleştirmesi hedeflenmiş, bu sayede şehirlerin
modernleştirilmesi, rayların geçtiği bölgelerin bayındır hale gelmesi düşünülmüştür. Projede en iddialı durum,
yabancılara imtiyaz vermeyip tamamen milli kaynaklarla inşanın gerçekleştirilmesi hedefidir. Bu çalışmada Hicaz
Demiryolu Projesi ile Osmanlı Devleti’nin gelişimini ele almak, bu projenin öncül fikirleri de incelenerek devletin
demiryolu hattı sayesinde askeri, iktisadi ve dini kârlarını inceleyerek devletin modernleşme süreci incelenmek
istenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hicaz,  II. Abdülhamit,  demiryolu,  Mekke, 


Tam Metin : PDF Kaynakça