2018/Cilt 2,Sayı-1

FERDİ TAYFUR ŞARKILARINDA COĞRAFİ UNSURLAR
Yazar: ALİ MEYDAN 

Ferdi Tayfur, 1970’li yılların ortalarından başlayıp 1990’lı yılların sonlarına kadar şarkılarıyla döneme damgasını vuran önemli şarkıcılardan birisidir. Söylediği şarkılar hem yaşanılan dönemin özelliklerini ortaya koymuş hem de sevenlerinin de duygu ve düşüncelerine tercüman olmuştur. Tarz bakımından yoğun tartışma ve eleştirilere maruz kalırken kasetleri milyonlar satmış, pek çok filmde başrol oynamış, rekor düzeyde ödül almıştır. Bu araştırmada Ferdi Tayfur şarkılarında yer alan coğrafi unsurların ortaya konulması amaçlanmıştır. Çalışma nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması yöntemiyle yürütülmüştür. Veri toplama aracı olarak Ferdi Tayfur’un sözlerini yazdığı ve söylediği şarkı sözlerinden yararlanılmıştır. Bu araştırmada Ferdi Tayfur’un yaşanılan fiziki ve beşeri coğrafya özelliklerini şarkılarına yansıttığı görülmüştür. Tür olarak “arabesk”, yani “yabancı” olarak kabul edilen ve ele alınan bu şarkılar; sözlerindeki Türkçe söz varlığı (deyim, atasözü vb.), ağız özellikleri; yer (mekan), dağ, nehir adları, mevsimler, iklim; kültürel hayata dair gurbet düşüncesi, köye dönüş, hapishane vb. Anadolu coğrafyasının, kültürünün, düşüncesinin izlerinin görülmesi açısından milli kültürün yansıdığı eserler olarak değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Ferdi Tayfur,  Arabesk,  Coğrafi Unsurlar , 


Tam Metin : PDF Kaynakça