SOSYAL BİLGİLER DERSİNİ TERS YÜZ ETMEK

Burcu KARAMAN,  Elif ALADAĞ 

1. Bristol, T. J. (2014). Educate, excite, engage. Teaching learning in Nursing, 9, 43-46.

2. Bishop, J. L.,& Verleger, M. A. (2013). The flipped classroom: a survey of the research. In ASEE National Conference Proceedings, Atlanta, GA.

3. Demiralay, R. (2014). Evde ders okulda ödev modelinin benimsenmesi sürecinin yeniliğin yayılımı kuramı çerçevesinde incelenmesi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

4. Bergmann, J., & Sams, A. (2012).Flip Your Classroom: Reach Every Student İn Every Class Every Day. Washington: International Society for Technology in Education (ISTE).

5. Christensen, C. M., Horn, M. B., Staker, H. (2013). Is K-12 Blended learning disruptive? an introduction of the theory of hybrids. Clayton Christensen Institute.  http://www.christenseninstitute.org/wp-content/uploads/ 2013/05/Is- K-12-Blended-Learning-Disruptive.pdf  adresinden 15.02.2017 tarihinde erişilmiştir.

6. Enfield, J. (2013). Looking at the impact of the flipped classroom model of instruction on undergraduate multimedia students at CSUN. TechTrends, 57(6), 14-27.

7. Fulton, K. (2012). Upside down and ınside out: flip your classroom to improve student learning. Learning & Leading with Technology, 39(8), 12-17.

8. Ekmekçi, E. (2014). Flipped writing class model with a focus on blended learning. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

9. Erdoğan, E., Akbaba, B. (2018). Should we flip the social studies classrooms? the opinions of social studies teacher candidates on flipped classroom. Journal of Education and Learning, 7(1), 116-124.

10. Hamdan, N., Mcknight, P., Mcknight, K., & Arfstrom, K. M. (2013). A Review of Flipped Learning, ©,20. Retrievered from http://flipperiet.dk/wp-content/uploads/2014/03/Review-of-Flipped-Learning.pdf [accessed Apr 07 2019].

11. Jenkins, C.(2012). The advantages and disadvantages of the flipped classroom. Retrieved 29.07.2015 from http://info.lecturetools.com/blog/bid/59158/The-Advantages-and-Disadvantages-of-the-Flipped-Classroom.

12. Johnson, G. B. (2013). Student perceptions of the flipped classroom. Doctoral Disseration. University of British Columbia.

13. Gençer, B.G., Gürbulak, N., Adıgüzel, T. (2014). Eğitimde yeni bir süreç: ters- yüz sınıf sistemi. Proceedings of İnternational Teacher Education Conference. Sakarya: Türkiye.

14. Güç, F. (2017). Rasyonel sayılar ve rasyonel sayılarda işlemler konusunda ters- yüz sınıf uygulamasının etkileri. Yüksek Lisans Tezi, Amasya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Amasya.

15. Kara, C. O. (2016). Tıp fakültesi klinik eğitiminde “ters yüz sınıf modeli” kullanılabilir mi?. Yüksek Lisans Tezi, Akdeniz Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Antalya.

16. Karadeniz, O., Ulusoy, M. (2015). 4+4+4 eğitim sistemi ile sosyal bilgiler eğitiminde ortaya çıkan kaotik durumlar hakkında sosyal bilgiler öğretmenlerinin görüşleri. Journal of Higher Education & Science/Yükseköğretim ve Bilim Dergisi, 5(1). 99-108.

17. Lage, M. j., Platt, G., Treglia, M. (2000). Inverting the classrıım: a gateway to creating an ınclusive  learning envirenment. Journal of Economic Educaion,31(1), 30-43.

18. Miller, A. (2012). Five best practices for the flipped classroom. https://www.edutopia.org/ blog/flipped-classroom-best-practices-andrew-miller (Erişim Tarihi: 05.01.2018)

19. Baker, J. W. (2000). The ‘Classroom Flip’: Using web course management tools to become the guide by the side. Jack A. Chambers (Ed.), Selected Papers from the 11th International Conference on College Teaching and Learning içinde, (s. 9-17). Jacksonville, FL: Florida Community College at Jacksonville.

20. Yurdakul, B. (2005). Yapılandırmacılık. Demirel, Ö., (Editör), Eğitimde Yeni Yönelimler içinde (49-52). Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık.

21. Zownorega, J.S. (2013). Effctiveness of flipping the classroom in a honors level, mechanics- based physics class. Masters Theses, East.

22. Alsancak Sırakaya, D. (2015). Tersyüz sınıf modelinin akademik başarı, öz- yönetimli öğrenme hazırbulunuşluğu ve motivasyon üzerine etkisi. Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara.

23. Missildine, K., Fountain, R., Summers, L., Gosselin, K. (2013). Flipping classroom to improve student performance and satisfaction. Journal of Nursing Education, 52 (10), 597-599.

24. Strayer, J. F. (2012). How learning in an inverted classroom influences cooperation, innovation and task orientation. Learning Environments Research, 15(2), 171-193.

25. Talbert, R. (2012). Inverted classroom. Colleagues, 9(1), 1-3.

26. Karaman, B. (2018). Ters yüz sınıf modelinin sosyal bilgiler 7. Sınıf yaşayan demokrasi ünitesinde uygulanması. Yüksek Lisans Tezi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Aydın.

27. Turan, Z., ve Göktaş, Y. (2015). Yükseköğretimde yeni bir yaklaşım: öğrencilerin ters yüz sınıf yöntemine ilişkin görüşleri. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi/Journal of Higher Education and Science, 5(2), 156-164.Tam Metin (PDF) Özet

Aranacak Kelimeyi Giriniz

Aranacak Kelime:
Arama Yeri:
 

Makale Gönder