SEMİH KAPLANOĞLU’NUN YUSUF ÜÇLEMESİ’NDE ZAMAN VE MEKAN ALGISI

Süleyman Özgür DAŞ,  Sıdıka ÇETİN 

1. Batur, Y.,1998. Bilim Kurgu Sinemasında Şiddet ve İdeoloji, Kitle Yayınları, Ankara

2. Esen, H., 2000. “Anayurt Oteli Filminde Zaman ve Mekan”, Selçuk Üniversitesi  İletişim Fakültesi Dergisi, Cilt:1, Sayı: 3, Konya

3. Heath, S., 1986.“Narrative Space”, Narrative, Apparatus, Ideology: A Film Theory Reader, Philip Rosen., Colombia University Press, New York, 387

4. İnce, T. E., 2007. Mimarlık Sinema İlişkisinin Sokak Mekânı Üzerinden İncelenmesi, Yüksek Lisans Tezi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gazi Üniversitesi, Ankara.

5. Kaçmaz, G., 1996. Sinema ve Mimarlık, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Ankara.

6. ŞİRİN, U., 2010. “Semih Kaplanoğlu Yusuf’un Rüyası” Timaş Yayınları, İstanbul

7. Toraman, Esin Esra., 2011. Manevi Gerçekçilik Sinema Dili ve Semih Kaplanoğlu Sineması, Anadolu Üniversitesi SBE Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir.

8. Vidler, A., 2001. Warped Space; Art, Architecture and Anxiety in Modern Culture. London: The MIT Press. 

9.  

10. URL1: http://www.tdk.gov.tr/index.php?option=com_bts&arama=kelime&guid= TDK.GTS.5c83e0e56dc5d0.03325839

11. URL2:  https://www.youtube.com/watch?v=sfwrTQeLipk&nohtml5

12. URL3: http://alihasar.blogspot.com/2014/01/semih-kaplanoglu-roportaj.html

13. URL4: www.kaplanfilm.com/yumurta_basin_bulteni.pdf

14. URL5: https://puhutv.com/bal-izle

15. URL6: https://puhutv.com/sut-izle

16. URL7: https://puhutv.com/yumurta-izleTam Metin (PDF) Özet

Aranacak Kelimeyi Giriniz

Aranacak Kelime:
Arama Yeri:
 

Makale Gönder