ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNİN “CUMHURİYET” KAVRAMINA YÖNELİK İMAJLARI

Nail DEĞİRMENCİ,  Görkem AKGÜL,  Ahmet GÜÇ 

1. Bal, M.S. ve Gök, S.(2011). İlköğretim 5. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Dersindeki Cumhuriyet, Saltanat Ve Liderlik Kavramlarını Algılayışları, Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 10(3), 1183 -1198.

2.  Bal, M.S. ve Akış, A.(2010). Sosyal bilgiler dersi, “insanlar ve yönetim” ünitesinde karşılaşılan kavram yanılgıları. e-Journal of New World Sciences Academy, 5(4), 2061-2072.

3. Baltacı, A. (2018), Nitel Araştırmalarda Örnekleme Yöntemleri ve Örnek Hacmi Sorunsalı Üzerine Kavramsal Bir İnceleme, Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 7(1), 213-274.

4. Ulusoy, K. ve Erkuş, B.(2015) Sosyal Bilgiler Dördüncü Sınıf Ders Programındaki Tarih Konuları ile İlgili Kavramlara İlişkin Öğrenci Algıları, Uluslararası Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 147-158.

5. Yıldırım, A. ve Şimşek H. (2013). Sosyal Bilgilerde Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara Seçkin Yayıncılık.

6. Neuman, L.(2014),  Toplumsal Araştırma Yöntemleri 2, Çeviren: Sedef Özge, Ankara: Yayınodası Yayıncılık

7. Tuncer, T. ve Altunay B. (2006) Doğrudan Öğretim Modelinde Kavram Öğretimi, Ankara, Kök yayıncılık.

8. Çekmez, E., Yıldız, C. ve Bütüner, Ö. S.(2012), Fenomenografik Araştırma Yöntemi, Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 6(2), 77-102.

9. Kutlu, A. (2011) Cumhuriyet Kavramı ve Türkiye’deki Evrimi. Yüksek Lisans Tezi, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı, 182.Tam Metin (PDF) Özet

Aranacak Kelimeyi Giriniz

Aranacak Kelime:
Arama Yeri:
 

Makale Gönder