Ana Makale içeriği

Özet

Balkan halkları tarihler boyunca var olma mücadelesi verip bağımsızlıklarına kavuşmuşlardır. Kimi erken kimi geç bir zamanda ulus olma sürecine nail olsa da netice itibariyle Balkan coğrafyasında birçok ulus devlet bulunmaktadır. Bu ulusların kimlik oluşumu dil, din, milliyetçilik, ya da bir arada yaşama kültürü gibi farklı unsurlara dayansa da halihazırda bugün Balkan coğrafyası ulusal, bölgesel, kültürel kimliklerini elde etmişlerdir.


Balkanlarda ulusların varlığından Balkanlardaki kimliklerden, coğrafi yapılardan ve benzeri türlü Balkan siyasetinden bahsediliyorsa kuşkusuz bunun geçmişi oldukça eskiye dayanmaktadır. Bu araştırma geçmişten alınan bakiye ile ulusun inşa ve kimlik yapısından bahsetmektedir. Bu anlatışı Uluslararası İlişkiler Teorilerinde önemli bir yere dayanan Konstrüktivizm (Sosyal İnşacılık) ile temellendirmektedir. Zira uluslar kimlik ve kimliğin getirdiği temel argümanlar ile inşa edilip, şekillenmektedir. Bu anlamda bu çalışmada Balkan ülkelerinin tarihsel arka planının ve coğrafi özelliklerinin kısa izdüşümü eşliğinde ulusun inşası ve kimliği oluşturan unsurlar irdelenmektedir. Ulus inşasının sürekli devam etmesi ve şekillenmesi nedeniyle handikap arz etse de Uluslararası İlişkiler alanında Balkan ülkelerinin ulus inşasının ve kimlik yapılanmasının özetini sunması açısından ilk adımı atmıştır

Anahtar Kelimeler

Balkanlar, kimlik, sosyal inşacılık, ulus inşası, Balkan kimliği

Makale Detayları