Ana Makale içeriği

Özet

Her ülkenin kendine ait parası vardır ve bu paraların üzerinde de çeşitli görseller bulunur. Türkiye’de de cumhuriyetten günümüze pek çok kağıt parada görseller kullanılmıştır. Bu araştırmanın amacı, cumhuriyetin ilanından günümüze kâğıt banknotlar üzerinde bulunan görselleri değerlendirmektir. Çalışma nitel araştırma prensipleri dahilinde tasarlanmış ve veri toplama aracı olarak doküman incelemesi kullanılmıştır. Veriler betimsel analiz ile çözümlenmiştir.  Elde edilen bulgulara göre cumhuriyetin ilanından günümüze kadar Atatürk’ün resmi bir dönem dışında kâğıt banknotların üzerinde yer almıştır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 1970 yılına kadar kâğıt banknotları Almanya, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri’nde bastırmıştır. Toplamda dokuz emisyon grubu para basılmıştır. Bu kâğıt banknotlar üzerinde çeşitli doğal unsurlar ve tarihsel şahsiyetler bulunmaktadır. Şu andaki kâğıt banknotların bir yüzünde Atatürk’ün resmine, diğer yüzünde ise tarihsel şahsiyetlere yer verilmiştir. Bu tarihsel şahsiyetler, Aydın Sayılı, Cahit Arf, Mimar Kemalettin, Fatma Aliye, Itrî ve Yunus Emre’dir.

Anahtar Kelimeler

Kâğıt banknot, Türk lirası, farkındalık, tarihsel şahsiyetler

Makale Detayları