Ana Makale içeriği

Özet

Günümüzde şehirler zararlı etkileri giderek artan problemlerin kilidini ancak süreklilik kazanmış dijital çözümleri himaye ederek açabilmektedir. Farklı coğrafyalarda farklı özelliklere sahip şehirler, bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) potansiyellerini sürekli arttırarak ve akıllı dijital bir dönüşüm geleneğine sahip olarak hızlı bir kalkınma sürecine girmektedir. Zararların absorbe edilmesinde, mevcut kaynakların daha verimli hale getirilmesinde, insanların yaşam alanlarının daha konforlu bir düzeye taşınmasında, sürdürülebilir teknolojilerin üretilmesinde veya transfer edilmesinde, şehirlerin karşısına akıllı şehirler konsepti çıkmaktadır. Endüstri 4.0’ın beraberinde getirdiği yeni nesil teknolojiler aracılığıyla akıllı şehirler, çözüm uygulamalarının kaynağı ve uzman kullanıcıları pozisyonundadır. Çalışmamızda akıllı şehirler kavramı değerlendirilmiş, akıllı şehirler temasının hızla şehirlerde söz sahibi olmasında, hangi akıllı bileşenlerin önemli sacayakları olduğu tespit edilmiştir. Örnek olarak seçilen Ankara’da teknocoğrafik bir mekân olarak akıllı şehirler geleceğinde, söz konusu dijital hamlelerin doğal ve beşeri yapı üzerine nasıl işlendiği ve ne gibi köklü değişikliklere haiz olduğu incelenmiştir. Ankara’ya hizmet eden çeşitli akıllı uygulamalardan ve entegre hizmetlerden örnekler verilerek sürecin inşa ettiği dijital strüktürün izleri takip edilmiştir.

Anahtar Kelimeler

Akıllı şehirler, akıllı şehir paydaşları, Ankara, bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT)

Makale Detayları