Ana Makale içeriği

Özet

Bu araştırma ile Web of Science veri tabanında, eğitim alanında drama ile ilgili yayımlanmış makalelerin bibliyometrik analizini gerçekleştirmek amaçlanmıştır. Araştırmada, betimsel yöntemlerden tarama modeli kullanılmış ve bibiliyometrik analiz tekniği uygulanmıştır. Araştırmada 1975-2022 yılları arasında yayımlanan 1.649 makale analiz edilmiştir. Yapılan analizler sonucuna göre; eğitim alanında drama ile ilgili yayımlanan makaleler 2007 yılı sonrasında, yıllarla birlikte artışlar olmuştur.. Makalelerde en sık yayın yapılan dil İngilizce, İspanyolca ve Rusçadır. Londra Üniversitesi, Toronto Üniversitesi ve Warwick Üniversitesi en fazla makale yayımlayan araştırmacıların bulunduğu kurumlardır. “Ride The Journal of Applied Theatre and Performance”, “Philological Class” ve “International Journal of Education and The Arts” en fazla eğitim alanında drama ile ilgili makalelerin olduğu dergilerdir. İngiltere, ABD ve Avusturalya ise en çok makale üreten ülkelerdir.  2004 yılı sonrasında yayımlanan makelelerin atıf sayılarında, yıllara paralel şekilde  artış görülmektedir. Yapılan makalelerde en çok kullanılan anahtar kelimeler ise “drama, yaratıcı drama ve süreçsel drama” kavramlarıdır. Bu araştırmanın eğitim alanında drama ile ilgili bilimsel çalışma yapmayı planlayanlar için bir perspektif sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler

Drama Web Of Science Bibliyometrik analiz eğitim

Makale Detayları