Ana Makale içeriği

Özet

Gün geçtikçe artan teknolojik gelişmeler pazarlamanın evrimleşmesini doğal bir süreç haline getirmiştir. Dijital pazarlama kavramının ortaya çıkması hiç şüphesiz ki işletmelerin geleceklerini etkilemeye başlamış, organizasyonları dijitalleşmeye yöneltmiştir. Sigorta sektörüde bu durumun farkına vararak yeniliğe kapılarını aralamaya başlamıştır. Çalışmanın amacı, dijital pazarlamanın gelişimini anlatarak, önemini vurgulamak ve dijitalleşmenin sigorta sektöründe geldiği noktayı sektörel haberlerle destekleyerek, dijital pazarlamanın sektördeki yerini ve önemini okuyucuya aktarmaktır. Çalışmada bir çok güvenilir sigorta haberi sunan internet kaynağı kullanılarak, dijital pazarlamanın önemi desteklenmiş ve konunun literatürel bilgiler ışığında özetlenmesi sağlanmıştır.

Anahtar Kelimeler

Dijital Pazarlama Mobil Pazarlama Sigortacılık Sektörü

Makale Detayları