Makale Değerlendirme Süreci

  • Dergiye gönderilen makaleler, Editörler Kurulu kararıyla en az iki hakeme gönderilir. Editörler Kurulu gerekli gördüğü durumlarda hakem sayısını arttırabilir. Hakemler makaleyi kabul edebilir, reddedebilir veya yazarlardan biçime ve/veya öze yönelik düzeltme yapmalarını isteyebilirler. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmeler yazar(lar) tarafından 30 güniçerisinde düzeltilip web sitesine sisteme giriş yapılarak VERSİYON 2, VERSİYON 3 vb dosya adıyla (önceki dosyalar silinmeden) yüklenmelidir.  
  • Dergiye gönderilen makaleler en az iki ayrıhakemden olumlu görüş alındıktan sonra yayına kabul edilir. Makalenin yayınlanacağı sayı yazara bildirilir.
  • İki hakemin olumsuz görüş belirtmesi halinde ise yazı yayımlanmaz.
  • Aynı makale için bir olumlu ve bir olumsuz hakem raporları mevcut olduğunda üçüncü bir hakeme gönderilir ve rapor sonucuna göre karar verilir.
  • Dergiye gönderilen yazıların yayımlanıp yayınlanmayacağı konusunda en geç üç ay içerisinde karar verilir ve çalışma sahibi bilgilendirilir.
  • Bir sayıda aynı yazara ait en fazla bir makale yayımlanabilir.
  • Dergide görev hakemlerinin isimleri her yılın sonunda cilt ve sayı ismi belirtilerek derginin ilgili sayısında yayınlanır.