[1]
BENZER, S. and ARPALIK, A. 2021. Farklı Deprem Bölgesinde Yaşayan Ortaokul Öğrencilerinin Deprem Konusundaki Bilgi Düzeyleri (The Knowledge Levels of Secondary School Students in Different Earthquake Regions about Earthquake). Journal of Anatolian Cultural Research (JANCR). 5, 2 (Aug. 2021), 107–119.