[1]
KILCAN, B. and ŞİMŞEK, Ünal 2021. Kapsayıcı Eğitime Yönelik Farkındalık Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması (Developing Awareness Scale for Inclusive Education: A Validity and Reliability Study). Journal of Anatolian Cultural Research (JANCR). 5, 2 (Aug. 2021), 120–130.