[1]
KILCAN, T. 2021. Yeni Nesil Matematik Sorularına İlişkin Tutum Ölçeği Geliştirme: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması (Development of Attitude Scale Related to New Generation Math Questions: Validity and Relibility Study). Journal of Anatolian Cultural Research (JANCR). 5, 2 (Aug. 2021), 170–180.