[1]
YASAK, Üzeyir et al. 2021. Kent Belleğine İlişkin Bir Çalışma: Turhal Örneği (A Study on City Memory: The Case of Turhal). Journal of Anatolian Cultural Research (JANCR). 5, 2 (Aug. 2021), 195–211.