[1]
ÖZTÜRK, B. and ERTEM, İhsan S. 2017. Sınıf Öğretmenlerinin İlk Okuma Ve Yazma Öğretimine Yönelik Öz Yeterlik İnançlarının Değerlendirilmesi (Evaluation of Primary School Teachers’ Self-Efficacy Beliefs in Teaching of Emergent Literacy). Journal of Anatolian Cultural Research (JANCR). 1, 3 (Dec. 2017), 1–26.