[1]
KARADEMİR, N. 2018. Coğrafya Bölümü Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Karşı Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi (An Examination on Anxiety Levels of Geography Students Towards Teaching Profession). Journal of Anatolian Cultural Research (JANCR). 2, 1 (Apr. 2018), 20–44.