[1]
AK, M. 2018. Yeniden Yapılandırılan Sağlık Bakanlığı’nda Değişen İnsan Kaynakları Uygulamaları (Human Resources Applications Changed in the Restructed Ministry of Health). Journal of Anatolian Cultural Research (JANCR). 2, 1 (Apr. 2018), 62–78.