[1]
GENÇ, G. 2018. Türkiye’de Sarımsak Üretiminde Çalışma Koşullarına Yönelik Bir Araştırma: Taşköprü Örneği (An Investigation of Working Condition in Garlic Production in Turkey: Sample of Taşköprü). Journal of Anatolian Cultural Research (JANCR). 2, 3 (Dec. 2018), 59–86.