[1]
GÜLBAHAR, B. and SAYLAN, M. 2019. Yaratıcı Drama Yönteminin Etkisine İlişkin Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması (Development of Attitude Scale Related to the Effect of Creative Drama Method: Validity and Reliability Study). Journal of Anatolian Cultural Research (JANCR). 3, 3 (Dec. 2019), 371–390.