[1]
ŞİRİN, K. 2020. Türkiye’de Sigorta Suistimallerinin Mevcut Durumu: 2016-2018 Yılları Arası SİSBİS Verileri Üzerinden İnceleme (The Current Status of Insurance Abuses in Turkey:Examination from 2016- 2018 Interval Data). Journal of Anatolian Cultural Research (JANCR). 4, 1 (Apr. 2020), 89–101.