(1)
KILCAN, B.; ŞİMŞEK, Ünal. Kapsayıcı Eğitime Yönelik Farkındalık Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması (Developing Awareness Scale for Inclusive Education: A Validity and Reliability Study). JANCR 2021, 5, 120-130.