(1)
KILCAN, T. Yeni Nesil Matematik Sorularına İlişkin Tutum Ölçeği Geliştirme: Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması (Development of Attitude Scale Related to New Generation Math Questions: Validity and Relibility Study). JANCR 2021, 5, 170-180.