(1)
AKTAŞ, Y. Z.; ÜNAL, U. Tarih Öğretmenlerinin İslam Tarihi Öğretiminde Karşılaştıkları Problemlere İlişkin Görüşleri (Opinions of History Teachers on the Problems Encountered in Teaching Islamic History). JANCR 2022, 6, 260-273.