(1)
DİKMENLİ, Y.; OKUMUŞ, T. Sınıf Öğretmenlerinin Afet Risk Yönetimine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi (An Examination of Classroom Teachers’ Perspectives on Disaster Risk Management). JANCR 2023, 7, 193-219.