(1)
ÖZTÜRK, B.; ERTEM, İhsan S. Sınıf Öğretmenlerinin İlk Okuma Ve Yazma Öğretimine Yönelik Öz Yeterlik İnançlarının Değerlendirilmesi (Evaluation of Primary School Teachers’ Self-Efficacy Beliefs in Teaching of Emergent Literacy). JANCR 2017, 1, 1-26.