(1)
KARADEMİR, N. Coğrafya Bölümü Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Karşı Kaygı Düzeylerinin İncelenmesi (An Examination on Anxiety Levels of Geography Students Towards Teaching Profession). JANCR 2018, 2, 20-44.