(1)
AK, M. Yeniden Yapılandırılan Sağlık Bakanlığı’nda Değişen İnsan Kaynakları Uygulamaları (Human Resources Applications Changed in the Restructed Ministry of Health). JANCR 2018, 2, 62-78.