(1)
OĞUZ HAÇAT, S.; DEMİR, F. Eğitim Alanında Okuryazarlık Üzerine Yapılan Lisansüstü Tezlerin Analizi (Analysis of Postgraduate Theses on Literacy in the Field of Education). JANCR 2019, 3, 116-145.