(1)
MERCAN, S. I.; TÜRKÜRESİN, H. E. Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Çağdaş Öğretim Uygulamaları İle İlgili Görüşleri (Views of Social Studies Teachers on Contemporary Teaching Practices). JANCR 2019, 3, 146-166.