(1)
TÜRKMEN, S. F. Tarih Öğretmenlerinin Okul Dışı Tarih Öğretimi Algılarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (The Thesis About Different Factors of the Perceptions about the Out of School Education, of The History Teachers). JANCR 2019, 3, 282-292.