(1)
ŞİRİN, K. Türkiye’de Sigorta Suistimallerinin Mevcut Durumu: 2016-2018 Yılları Arası SİSBİS Verileri Üzerinden İnceleme (The Current Status of Insurance Abuses in Turkey:Examination from 2016- 2018 Interval Data). JANCR 2020, 4, 89-101.