(1)
BÜYÜKDENİZ, D. Konstrüktivizm (Sosyal İnşacılık) Kuramı Temelinde Balkan Ülkelerinin Ulus İnşası Ve Kimlik Yapılanması (Nation Building and Identity Structuring of Balkan Countries on the Basis of Constructivism (Social Construction) Theory). JANCR 2020, 4, 315-335.