KILCAN, B., & ŞİMŞEK, Ünal. (2021). Kapsayıcı Eğitime Yönelik Farkındalık Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması (Developing Awareness Scale for Inclusive Education: A Validity and Reliability Study). Journal of Anatolian Cultural Research (JANCR), 5(2), 120–130. Retrieved from https://ankad.org/index.php/ankad/article/view/109