ERDOĞAN, E. (2021). Yabancı Bir Öğrencinin Gözünden Türkiye’de Sosyal Bilgiler Lisans Öğrenimi Görmek: Bir Anlatı Araştırması (Studying in Social Studies Teaching Undergraduate Education in Turkey through the Perspective of a Foreign Student: A Narrative Research). Journal of Anatolian Cultural Research (JANCR), 5(3), 275–291. Retrieved from https://ankad.org/index.php/ankad/article/view/120