ÖZTÜRK, B., & ERTEM, İhsan S. (2017). Sınıf Öğretmenlerinin İlk Okuma Ve Yazma Öğretimine Yönelik Öz Yeterlik İnançlarının Değerlendirilmesi (Evaluation of Primary School Teachers’ Self-Efficacy Beliefs in Teaching of Emergent Literacy). Journal of Anatolian Cultural Research (JANCR), 1(3), 1–26. Retrieved from https://ankad.org/index.php/ankad/article/view/20