GENÇ, G. (2018). Türkiye’de Sarımsak Üretiminde Çalışma Koşullarına Yönelik Bir Araştırma: Taşköprü Örneği (An Investigation of Working Condition in Garlic Production in Turkey: Sample of Taşköprü). Journal of Anatolian Cultural Research (JANCR), 2(3), 59–86. Retrieved from https://ankad.org/index.php/ankad/article/view/44