MERCAN, S. I., & TÜRKÜRESİN, H. E. (2019). Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Çağdaş Öğretim Uygulamaları İle İlgili Görüşleri (Views of Social Studies Teachers on Contemporary Teaching Practices). Journal of Anatolian Cultural Research (JANCR), 3(2), 146–166. Retrieved from https://ankad.org/index.php/ankad/article/view/55